Vilka är Satcom?
SATCOM AB är ett företag med mycket lång och omfattande erfarenhet av
kommunikationsnätverk.

Företaget började sin verksamhet 1984 med att bygga kabel-TV-nät.
Parallellt med detta bedrev SATCOM konstruktion och utveckling av modem för överföring av styr/reglersignaler i kabel-TV nät.

SATCOM fick under 1980-talet uppdraget att bygga kabel-TV nät i flera kommuner för
Hallstahammars Fastighets AB, Kungsörs Fastighets AB, Ludvikahem, Hyresbostäder i
Norrköping samt Köpings Bostads AB.

Under 1990-talet utvecklar SATCOM tvåvägskommunikationen i kabelnäten och inleder ett
samarbete med ROAX. Uppgraderingar och omdesign av nät för datakommunikation blir
vanligt förekommande.

På 2000-talet tar bredbandsutbyggnaden fart. SATCOM börjar bygga statsnät.
Alternativen är många: kabel-TV, fiber eller trådlöst. SATCOM har erfarenhet av
alla typer. Vänd dig gärna till oss. Vi ger dig vägledning och reder ut begreppen.