Vanliga frågor
Här samlar vi våra kunders vanligaste frågor. Hittar du inte svaret på din fråga är du
välkommen att höra av dig. Kontakta oss om du vill veta mer.

Saknar du någon fråga kan du skicka den till oss på info@satcom.se. Bidrag som införes på
sidan belönas.                                                                                                                          
Jag vill veta mer om larm & övervakning.                                                                       Du kan gå in på www.sakerinstallator.se för mer information.                                                      Monterar ni kameraövervakning? Vi erbjuder våra kunder ett antal olika alternativ vad gäller kameraövervakning bla Siemens, Axis och Bosch levererar vi kamerasystem ifrån. Allt från små enkla kameror till större system med lagringsmöjligheter och fjärrövervakning.                   
Vad skiljer ett kaskadnät från ett stjärnnät?
Kaskadnätets största fördel är en lägre installationskostnad. Till nackdelarna hör en lägre
sekretess, färre möjligheter till övervakning och tekniska hinder för dataanknytningar.
Stjärnnätet, har en högre installationskostnad men som kompenseras med lägre kostnader
för service och underhåll. Stjärnnätet har dessutom ett enklare selekteringssystem för TV,
tydlig övervakning och sekretess, samt nästan obegränsade möjligheter för framtida utbyggnad.

Kan man använda kabel-TV nät till mer än TV kanaler?
Idag finns en möjlighet till tvåvägskommunikation via kabel-TV vilket innebär att tex
larm- och övervakningsfunktioner så som t ex styrning, reglering och energikontroll kan skötas
via kabel-TV nätet.

Finns det något bra exempel på utnyttjande av Kabel-TV nät?
Köpings kabel TV AB började bygga ett nät redan 1986. Året efter installerade man
styr- och reglerutrustning med dataöverföring via kabel-TV nätet. Tack vare detta har Köpings
kommun uppnått stora besparingar och samtidigt fått full kontroll över energiförbrukningen.
1997 lanserades Internet accesser till privatpersoner och företag som var anslutna till nätet.
Dessa kan, förutom att se ett stort utbud av TV & radiokanaler, även koppla upp sig mot
Internet utan att telefonlinjen är upptagen.

Vad är ROAX systemet
Sedan våren 1997 samarbetar Satcom med ROAX B.V. i Nederländerna som representant för Skandinavien. Genom detta samarbete kan Satcom leverera modem för energikontroll, larm- funktioner och övervakning i kabel-TV nät.

Punkt-till-punktförbindelser
Telefonmodem med V24-gränssnitt och PC-AT-kompatibelt anrops-kommando skall användas för datakommunikation via telefonnätet. Data-kommunikation via kabel-nätet möjliggörs med installation av RTS8820-modem. Dessa modems funktionmotsvarar funktionen i standardtelefon-modem. Varje modem har eget telefon-nummer (nätverksadress). Bredbandscontrollern har routingfunktion och kan därför erbjuda gruppering av modem. På detta sätt uppstår förbindelser som liknar telefonnät. Informationen sänds för utvärdering i den anslutna styrdatorn beträffande vilka förbindelser som kan kopplas eller avslutas.

Utmärkande för RTS8800 är:
- kompatibelt datagränssnitt med konventionella telefonmodem
- mycket snabb uppbyggnad av förbindelser
- inställning av modem för användning av gruppnummer
- användning av fast förbindelse mellan två modem.

Punkt-till-multipunktförbindelser
RTS8800-systemet bygger på polling-principen, att informationen sänds i buntar eller paket. Detta koncept kan också överföras på de anslutna, så att de får möjlighet att ha förbindelse med olika modem samtidigt, varvid en punkt-till-fördelare-förbindelse uppstår.

Dessa förbindelser möjliggörs tack vare ROAX modem RTS8821. SPIL-protokollet i RTS8821 reglerar den seriella RS232-förbindelsen mellan modemet och den anslutna PC:n. Därmed är det möjligt att sända diverse information till de modem i nätverket som man önskar.

Utöver RTS8800-nätverkskomponenterna sätts också följande utrustning in för dataöverföring mellan användarna: RTS8820 BK-modem för RS232 punkt-till-punktförbindelser RTS8821 BK-modem för RS232 punkt-till-multipunktförbindelser.