info@satcom.se

Förebygg brottsligheten

Kameraövervakning är en viktig
del av säkerhetssystemet.
I små och medelstora företag.
t ex. butiker, ger närvaron av
kameroren avskräckande verkan, och är ett effektivt sätt att minska brottsligheten.
Läs mer

Vilka är Satcom?